Ngô Hùng Sơn thiện nguyện với anh em Phong Thủy Sư.

ngo-hung-son-thien-nguyen

Những ngày đầu năm nay, Ngô Hùng Sơn cùng Thầy Thuận Thiên Ẩn Sĩ và anh em Phong Thủy Sư cùng đi thiện nguyện tại Chùa Bà Châu Đốc 2.

Chúng tôi đến thắp hương cầu mong một năm mới với nhiều sức khỏe, tài lộc. Cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn đến với mọi người.

Bên cạnh đó, Ngô Hùng Sơn cùng Thầy và anh em làm thiện nguyện tại đây. Chúng tôi cúng dường và thả cá phóng sanh.

ngo-hung-son-thien-nguyen
Ngô Hùng Sơn cùng anh em Phong Thủy Sư cúng dường

Cúng dường

Một người Phật tử phải phát tâm, hễ có dịp thì cúng dường Tam bảo. Việc cúng dường luôn luôn có phước báo cho mình. Nó cũng là phương pháp tập cho mình xả ly tiền tài của cải. Có như vậy mới mau thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.

Phóng sanh

Còn phóng sinh phải phát xuất từ lòng từ bi, không vì ý nghĩa tư lợi (như cầu sống thọ, cầu may mắn, giải trừ tật bệnh, cầu siêu…). Vì nếu không như vậy, việc phóng sinh tuy có tốt, nhưng công đức và phước báu chỉ là hữu lậu nhân thiên

Ngô Hùng Sơn cùng anh em Phong Thủy Sư thả cá phóng sanh

Sát sinh thì oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp không dứt. Khi phóng sinh là ta đã cứu mạng chúng sinh tức là đã gieo trồng thiện nhân. Một khi đã gieo trồng thiện nhân thì nhất định sẽ được thiện quả. Ngược lại, nếu ai cản trở người phóng sinh là trồng ác nhân ắt sẽ bị quả ác báo.

Đạo lý của việc phóng sinh là nhắc nhở chúng ta cố gắng gieo trồng thiện nhân để gặt hái thiện quả

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*